PRAVIDLA PRO CESTUJÍCÍ PŘI LETECH

 • Cestující jsou povinni dostavit se na letiště odletu k odbavení s časovým předstihem, min. 15 minut před odletem.
 • Cestující jsou povinni řádně zhodnotit svůj aktuální zdravotní stav s ohledem na srdeční vadu, vysoký krevní tlak, závratě, nachlazení a jiné indispozice, které můžou negativně ovlivnit člověka během letu.
 • Je zakázáno vstupovat na palubu letadla se zbraněmi, střelivem, výbušninami a jinými nebezpečnými předměty a látkami.
 • Cestující jsou povinni řídit se instrukcemi posádky při nastupování, během letu a opuštění letadla.
 • Osoby pod vlivem alkoholu, drog a jiných návykových látek a dále osoby, které zjevně neskýtají záruku bezpečného průběhu letu nebudou vpuštěny na palubu.
 • Na palubě letadel je kouření zakázáno.
 • Cestující je povinen být za letu připoután bezpečnostními pásy.
 • Děti od 2 do 4 let se mohou zúčastnit letu pouze v doprovodu osoby starší 18 let, na společném sedadle a toto dítě nebude připoutané.
 • Děti do 15 let se mohou letu zúčastnit pouze se souhlasem dospělých osob, které zároveň přebírají odpovědnost za jejich chování na letišti.
 • Vstup do areálu letiště je dovolen pouze v doprovodu
 • Cestující jsou pojištěni proti smrti, zranění a ztrátě či poškození věcí a příručních zavazadel v souladu s platným leteckým zákonem. Smlouva je k nahlédnutí u provozovatele.